Aktuality O nás

Prečo prísť do TalentCentra

Navštívte TalentCetrum a nájdite odpovede

 • Poznám sám/sama seba dosť dobre aby som sa rozhodoval/a? Ak nie, ako môžem doplniť moje sebapoznanie?

  V oblasti záujmov, schopností, zručností a ďalších súčastí môjho individuálneho talentu?
 • Čo viem o svete práce, kariérových možnostiach, uplatnení v konkrétnych povolaniach?

  Ako vyzerá práca/povolanie/organizácia/sektor?
  Aký má povolanie dopad na môj osobný život, príjmy, sebarealizáciu, zdravie...?
 • Ktoré sú teda dôležité informácie pre moje rozhodovanie?

  O nárokoch štúdia, možnom smerovaní do povolaní, o zamestnávateľoch, platoch, podmienkach práce, trendoch na Slovensku, v regióne ale aj vo svete...?

  Kde tieto informácie nájdem, ako im mám porozumieť, ako si ich mám overiť? S kým a kde ich môžem diskutovať, rozširovať?
 • Aký postup môžem zvoliť, aby som dospel/a k čo najinformovanejšiemu rozhododovaniu o ďalšom vzdelávaní v súlade s mojimi osobnými a kariérovými ašpiráciami?

TalentCentrum naživo

Navštívte naše TalentCentrum v Nitre alebo Trnave. Interaktívny a profesionálne moderovaný program podporý žiakov v ich rozhodovaní o kariérovej ceste.

zistiť viac

TalentCentrum online

Vstúpte do inovatívneho online priestoru plného nástrojov a informácií, ktoré by ste očakávali od niekoho, kto Vás chce podporiť vo Vašom kariérovom smerovaní, spolu s rodičom.

zistiť viac

Odomknite si TalentCentrum na WIBO

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu

Skombinujte služby fyzického TalentCentra

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu