Aktuality O nás

Pre učiteľa

Rozšírte možnosti žiakov pre sebapoznávanie a informované rozhodovanie o budúcom štúdiu a profesionálnej dráhe. V súčinnosti s rodičmi.

Otázky

  • Máte pocit, že spokojnosť Vašich žiakov s rozhodnutím o ďalšom štúdiu a zhodnotenie vzdelania v ich budúcej kariére je veľmi dôležitá?
  • Hľadáte možnosti ako atraktívnym spôsobom ponúknuť žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) podporu v získavaní informácií a hľadaní riešení?
  • Zdieľate presvedčenie, že v každom mladom človeku je talent, ktorý má dostať najlepšiu možnú šancu rozkvitnúť?

Odpovede

Ak odpovedáte na niečo z vyššie uvedeného „áno“, zorganizujte využitie online nástrojov TalentCentra na platforme WIBO.

Alebo ich skombinujte so službami „fyzického“ TalentCentra.

Nástroje

Odomknite si TalentCentrum na WIBO

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu

Skombinujte služby fyzického TalentCentra

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu