Aktuality O nás

TalentCentrum online

Vstúpte do inovatívneho online priestoru plného nástrojov a informácií, ktoré by ste očakávali od niekoho, kto Vás chce podporiť vo Vašom kariérovom smerovaní, spolu s rodičom.

V interaktívnom a inovatívnom priestore, žiakov podporujeme v oblastiach

  • Rozvoj talentu a sebapoznávania
  • Zisťovanie záujmov a zručností/ schopností žiaka
  • Orientácia v informáciách o budúcej možnej kariére
  • Pochopenie príležitostí vo vzdelávacom systéme
  • Predstavenie trendov trhu práce

Spojili sme
sily s Wibo

Nástroje TalentCentra sme vložili do komplexného online priestoru pre kariérovú orientáciu Wibo. Užívateľ tu nájde okrem metodík sebapoznávania aj vyhľadávanie škôl či povolaní, môže si vytvoriť osobný dashboard a využívať ďalšie funkcionality, ktoré postupne pribúdajú.

Online TalentCentrum je zvyčajne súčasťou iných aktivít podporujúcich kariérovú orientáciu. Využívajú ho poradcovia, učitelia, mentori a samozrejme najmä rodičia s deťmi. Spôsobom a v čase, ktoré im najviac vyhovujú.

Odomkni si TalentCentrum na WIBO

Potrebuješ k tomu samozrejme súhlas rodiča alebo zákonného zástupcu.

vstúpiť tu