Aktuality O nás

FAQs

Talentcentrum žiakom pomáha pri rozhodovaní o výbere strednej školy, budúceho povolania a podporuje ich sebapoznanie a rozvíjanie schopností a vedomostí.

Talentcentrum zastrešuje organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR – Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Radou zamestnávateľov pre OVP. Talentcentrum je nestranné a objektívne. Talentcentrum teda sprostredkováva všeobecné informácie, avšak nenabáda žiakov k výberu konkrétnej strednej školy či konkrétneho budúceho zamestnávateľa.

Talentcentrum je určené pre skupiny žiakov 7., 8. a 9. ročníka základných škôl. Jednej exkurzie sa môže zúčastniť max. 24 žiakov + pedagogický dozor. Ak má škola viac žiakov, ktorí majú o exkurziu záujem, tak je možné zrealizovať viacero exkurzií pre jednu školu.

Exkurzia trvá približne 4 hodiny a koná sa v priestoroch Talentcentra. Exkurzie sa konajú zvyčajne v pondelky, utorky a stredy počas vyučovania, cez prázdniny sa exkurzie nerealizujú. Exkurzia začína približne v čase o 08:30 a končí o 12:30.

Na Slovensku existujú zatiaľ 2 Talentcentrá a to v Nitre a Trnave. Momentálne je zúčastnenie sa exkurzií možné len pre školy z týchto krajov.

Lektor počas exkurzie preberie interaktívnou a zábavnou formou so žiakmi témy ako talent, výber povolania, informačné zdroje o trhu práce, vzdelávací systém na Slovensku a možnosti výberu strednej školy. Súčasťou programu je aj zisťovanie záujmov a vedomostí žiakov prostredníctvom dotazníkov. Na základe výsledkov dotazníku záujmov žiaci uvidia, k akému kariérovému typu patria. Po vyplnení dotazníkov základných a špecifických schopností zistia žiaci svoje silné stránky a oblasti, na ktorých môžu zapracovať. Skúmané oblasti sú napríklad slovenský jazyk, anglický jazyk, koncentrácia, logické myslenie, priestorové vnímanie, organizačné schopnosti a iné.

Exkurzia je určená pre skupiny žiakov, nie je možné sa na ňu prihlásiť individuálne.

Ak ste z Nitry:

Ak si žiakom základnej školy, kontaktuj svojho výchovného poradcu a spolu ako škola sa k nám môžete prihlásiť. Ak ste výchovný poradca, riaditeľ alebo iný pedagóg a máte záujem sa exkurzie spolu so žiakmi zúčastniť, tak prosím kontaktujte Kateřinu Zádrapovú (katerina.zadrapova@siov.sk, +421 910 925 107) a dohodnite si termín.

Ak ste z Trnavy:

Ak si žiakom základnej školy, kontaktuj svojho výchovného poradcu a spolu ako škola sa k nám môžete prihlásiť. Ak ste výchovný poradca, riaditeľ alebo iný pedagóg a máte záujem sa exkurzie spolu so žiakmi zúčastniť, tak prosím kontaktujte Dagmar Mastelovú (talentcentrum@trnava-vuc.sk, +421 911 977 948) a dohodnite si termín.

Exkurzia je ZDARMA. Všetky služby Talentcentra sú poskytované bezplatne, vrátane autobusovej dopravy žiakov z/do školy.

Doprava autobusom zo školy do Talentcentra a následne do školy je bezplatná a je realizovaná autobusovou dopravou. Autobus zabezpečuje Talentcentrum a v deň exkurzie bude autobus určený výhradne pre vašu skupinu za účelom návštevy Talentcentra.

Odporúčame, aby si žiaci priniesli desiatu a niečo na pitie. Počas exkurzie budú mať prestávky vyhradené na jedlo (jedlo ani pitie nezabezpečujeme). Na exkurziu žiaci nepotrebujú žiadne pomôcky, všetko potrebné zabezpečíme my. Nie sú potrebné písomné súhlasy rodičov s exkurziou.

Nenašli ste, čo ste hľadali?

Kontaktujte nás

Vďaka! Vaša správa bola úspešne odoslaná.
Ojoj, niečo sa pokazilo ... Skúste to znova.