Aktuality O nás

Pre poradcu

Využite TalentCentrum pre podporu poradenstva v kariérovej orientácii žiakov.

Otázky

  • Máte pocit, že spokojnosť žiakov s rozhodnutím o ďalšom štúdiu a zhodnotenie vzdelania v ich budúcej kariére je veľmi dôležitá?
  • Hľadáte možnosti ako atraktívnym spôsobom doplniť žiakom a ich rodičom (zákonným zástupcom) podporu v získavaní informácií a hľadaní riešení?
  • Súhlasíte, že dostupnost podporných poradenských služieb pre širší okruh žiakov a ich rodičov je veľmi potrebná?

Odpovede

Využité možnosti TalentCentra v kombinácii s vami aplikovaním prístupom a službami na platforme WIBO.

Alebo ich skombinujte so službami „fyzického“ TalentCentra.

Nástroje

Odomknite si TalentCentrum na WIBO

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu

Skombinujte služby fyzického TalentCentra

V súčinnosti s rodičmi alebo zákonnými zástupcami žiaka.

vstúpiť tu